תעבורה

חוקי התעבורה אומנם נועדו כדי ליצור סביבת נהיגה בטוחה עבור כולנו, אבל הם גם מביאים איתם לעיתים מקרים של ענישה לא מוצדקת או לא מידתית.
אנחנו מטפלים באופן יומיומי בעבירות מסוג זה, קוראים את חומרי החקירה ומנתחים אותם, כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורכם.
יש לנו מאות הצלחות הכוללות, מחיקת נקודות, שחרורי עצורים ואף מחיקת כתבי אישום וזיכויים.